فاطمه را آنگونه كه بود بايد شناخت.فاطمه اين بانوي بزرگ ، هم دختر پدر و هم مادر پدرش شد و به ام ابيها شهرت گرفت .در مورد فاطمه اگر لب به سخن گشاييم بايد كتابها بنو يسند و جوهر ها بايد كه بي رنگ شوند  اما مختصر را قبول نماييد تا شايد راهي شود كه براي بيشتر شناختن آن حضرت حركتي نماييد.

حضرت فاطمه چهارمين دخت نبي اكرم  و حضرت خديجه است .او ۵ سال قبل از بعثت رسول گرامي اسلام چشم به جهان گشود( بعضا" معتقد ند كه ۵ سال بعد از بعثت به دنيا آمد ه است)در ۲۰ جمادي الثاني.

دختري كه از هر حيث شبيه به پدر بود و آثار نبوغ و پاكي از زمان تولد آن حضرت نمايان بوده. در روزي متولد شده اند كه پيامبر با حسن تدبير به مناقشه اعراب در نهادن سنگ حجر الاسود پايان داده و به منزل گام مي نهاد و خبر تولد اين بانوي بزرگوار را بدو دادند.و پدر خوشحال به نزد بانو خديجه رفته و تبريك و تهنيت گفتند و وقتي به چهره ي نوزاد چشم دوختند او را فاطمه نام نهادند و لقب زهرا را دادند .فاطمه از نظر لغوي از فطم  يعني قطع و منع است پس آتش جهنم از او دور و بريده شده است.

در روايات آمده كه رسول گرامي(ص) فرمودند:براستي خداوند  آتش جهنم را  از او و اولادش و آنان كه با ايشان محبت دارند قطع كرده است به همين علت نام او را فاطمه نهادم.

برخورد رسول گرامي در مورد تولد چهارمين دختر در زماني كه اعراب دختران را زنده بگور مي كردند بزرگترين درس بود تا اين عمل جاهلانه از بيخ وبن بر كنده شود و شروع نهضتي خاص بود.

و فرموده اند:كسي كه دو دختر را سرپرستي نموده و بزرگ كنند تا به سن بلوغ برسند ،سپس به دو انگشت خود اشاره كرده ميگويند: در روز قيامت با من مانند اين دو انگشت خواهد بود( روايت از انس ابن مالك-صحيح بخاري ).

رسول گرامي هرگز تحمل دوري او را نداشتند.و او را پاره ي تن خود معرفي مي كند و فرموده اند كه هر كس او را بيازارد مرا آزرده است.

حضرت فاطمه از نظر رشد فكري: در خانه اي رشد نمود كه بزرگترين معلم اخلاق را داشت و در دامان مادري پاك دامن  كه حسن اخلاق او شهره خاص و عام بود.در جايي رشد كرد كه وحي الهي بر پيامبر نازل مي شد و او شاهد بود.وشاهد ذكر وتسبيحات شبانه پدر ومادرش .

ازدواج حضرت فاطمه:انس(رض) مامور شد كه به دستور پيامبر گرامي از ابوبكر و عمر و عثمان و عبدالر حمان بن عوف و سعد بن ابي وقاص و طلحه و زبير و جمعي از انصار دعوت بعمل آورد و خود رسول گرامي خطبه ي عقد را خواندند و مهريه آن حضرت ۴۰۰ مثقال نقره بود.

اين ازدواج به امر خداوند صورت گرفته است .و مي بايد نسلي پاك از آنان بوجود آيد .

پس از صرف شام عروسي :

همسران رسول الله عروس را آراسته و شادي كنان بيرون آوردند و حضرت فاطمه بر مركب پدرشان كه شهباء نام داشت سوار شدند و حضرت سلمان فارسي مهار آنرا در دست داشتند و به طرف خانه حضرت علي(ع) حركت نمودند.  و بدين گونه خانه ي آن دو جز ء با فضيلت ترين خانه ها گرديد

تسبيحات حضرت فاطمه ؟پس از هر نماز گفتن سبحان الله-الحمد لله- الله اكبر -هركدام ۳۳ بار، و اينها را رسول گرامي در قبال عذر ندادن كنيز براي كمك به حضرت فاطمه، به ايشان هديه نمود و فرمودند كه پس از هر نماز و قبل از خواب آنها را تكرار نمايد تا در نامه ي اعمال هزار حسنه نوشته شود.و اين از هر خادمي بهتر است.

فرزندان حضرت فاطمه: امام حسن ، امام حسين ، حضرت زينب(همسر عبد الله بن جعفر بن ابي طالب وشير زن كربلا و افشا گر خيانت هاي يزيديان)،حضرت ام كلثوم(همسر حضرت عمر رض

كه دو فرزند بنام هاي زيد و رقيه حاصل ازدواج آنان بود.)

از حضرت عايشه(رض) روايت شده: هيچ احدي را شبيه تر از فاطمه به پيامبر نديدم از نظر صحبت كردن، شيوه حرف زدن و نشستن،هر گاه پيامبر او را مي ديد به سويش مي رفت و او را مي بوسيد و دستش را مي گرفت تا در جايش مي نشاند .(حياه الصحابه).

در رواياتي ديگر آمده :از پيامبر پرسيدند كه چه كسي را بيشتر دوست داريد؟ فرمودند فاطمه (بخاري، مسلم،ابو داود)

روزي حضرت علي قصد ازدواج با جويريه (دختر ابو جهل)را داشتند كه پيامبر عصباني شدند و حضرت فاطمه نيز ناراحت. كه رسو الله فرمودند :هركس او را بيازارد(فاطمه را) مرا آزرده است .در روايت ديگر آمده كه فرموده اند:من هيچ گاه حلالي را حرام و حرامي را حلال نميكنم(منظور ازدواج دوم بود كه حرام نيست)اما به خدا سوگند دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا(ابو جهل)در يك جا جمع نمي شوند.  

اسامي و القاب حضرت فاطمه:زهرا-بتول(به واسطه فضل و دانش ، ايمان و شرافتش از ساير زنان جدا شده بود)-

صديقه-مباركه-طاهره-راضيه-مرضيه-ام النبي-ام ابيها ام حسنين.

فاطمه كسي است كه سوره كوثر در شان او نازل شد و بدين وسيله نسل رسول گرامي از ايشان در زمين گسترش يافت . پيامبر حوض كوثر را دارا شد كه در روز قيامت امت خود را پذيرايي كند.مفسران از كوثر به نهر كوثر در بهشت،خير كثير در دنيا و آخرت،كثرت و زيادي امت،شفاعت و... نيز معني نموده اند.

حضرت فاطمه سرور زنان بهشتي است و اينرا فرشته اي به پيامبر نويد داده است.و جزء برترين هاي زنان بهشتي چون:مادرش حضرت خديجه-آسيه-حضرت مريم.

درود و سلام بر رسول گرامي و خاندان پاكش و اصحاب جليل القدرشان باد.

                                                                                     والسلام تا روزي ديگر.

 

نوشته شده توسط Hanif  | لینک ثابت | 2 نظر